Verksamhet

Vad vi gör

Vi på IFO Vattenrening har specialiserat oss på olika reningstyper; flotation, luftning och filtrering. I vårt utbud ingår även reservdelsförsäljning och servicearbeten. Vi kan också stå till tjänst med råd vid val och dimensionering av komponenter och kompletta anläggningar.

Vad mer?

  • Processutformning med processgaranti, detaljprojektering samt entreprenadutförande med funktionsgaranti av VA-anläggningar inom kommunal och industriell vattenrening
  • Design, projektering samt entreprenadutförande av avloppsreningsverk, pumpstationer och dricksvattenanläggningar
  • Prefabricerade minireningsverk och småskaliga avloppsanläggningar
  • Utredningar och entreprenadbesiktningar av VA-anläggningar
  • Fältarbete, karteringar, samt statusuppdatering avseende processtekniska installationer inom befintliga anläggningar
  • Projekt- och byggledning, samt BAS-P och BAS-U
  • Entreprenadbesiktningar
  • Agentur och försäljning av bottenluftare, ytluftare, omrörare och filterbottendysor

IFO Vattenrening | Bryggavägen 96 C, 178 31,  Ekerö | Tel +46 8 445 95 40 | info@ifowater.se